Kontrola kvality

Jednou z našich priorít je presnosť a efektivita výroby. Preto sme naše kontrolné pracovisko vybavili najmodernejšou meracou technikou, ktorú sa snažíme dopĺňať podľa požiadaviek zákazníka a typu výroby.
Kontrola kvality, je neoddeliteľnou súčasťou boja proti zmätkom, plytvaniu materiálom a predchádzaniu nedisciplinovanej výroby zo strany zamestnancov. Pre väčšie záruky zákazníkom, naša spoločnosť prešla procesom certifikácie, ktorú zabezpečovala firma Certop. Koncom roka 2012 nám bol udelený Certifikát v obore kovoobrábanie a bol zavedený systém manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám obsiahnutým v norme ISO 9001:2008.


 

 • Kontrola 3D meraním na meracom stroji WENZEL Smart CMM

 • Merací rozsah:
                             Os X:
    500mm
                             Os Y:  450mm
                             Os Z:  400mm

  Maximálna meracia neistota: MPEe = 3,5um +n (L/300,0um)
  Systém je schopný kontrolovať Cpk (proces Capability index) (Spôsobilosť procesu)

 • Prístroj na meranie kontúry CONTRACER CV-3200 (Mitutoyo)

 • Vysoko presný systém pre meranie kuntúry kontaktného typu.
 • Charakteristika:

  Os X zdvih:    
  100mm
  Os Z2 zdvih:   500mm
  Jednotkový systém (kalibračná sada):     mm/palcový
  Rozner:     600x450mm

    Tento systém je najvhodnejší pre kontrolu dodávaných rozpracovaných i hotových dielov, ako napríklad:
  1. Formy pre lisovanie, liatie pod tlakom, vstrekovanie a presné liatie.
  2. Lisované výrobky (pred obrábaním a po obrábaní).
  3. Prototypy z NC obrábacích strojov.
  4. Hotové diely.

 • Prístroj pre meranie drsnosti povrchu DRSNOMER SJ-210

 • Detektor:

                  
  Merací rozsah:     360um (-200um až +160um)
                                                 14 400uin (-8 000uin až +6 400uin)
                   Materiál dotyku: diamant
                   Rádius dotyku:  5um (200uin)/[2um (80uin)]
                   Meracia sila:      4mN (0,4gf)/[0.75mN (0,075gf)]
                   Rádius pätky:     40mm (1575in)

  Posuvná jednotka:

                    Rozsah posuvnej jednotky:
  21mm (0,827in)/[5.6mm (0,221in)]
                    Pojazdová rýchlosť:  pre meranie 0,25mm/s, 0,5mm/s, 0,75/s
                                                                          (0,01in/s, 0,02in/s, 0,03in/s)
                                                      pre posuv    1mm/s, (0,04in/s)

  Podporované normy:

                                       
  JIS B 0601-2001
                                        JIS B 0601-1994
                                       
  JIS B 0601-1982
                                         ISO 1997
                                        ANSI
                                        VDA
                                        Žiadna (bez normy)